พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

                    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ในการนี้ที่ประชุมได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จำนวน 3 ทุน ดังนี้

1.เด็กหญิงฟิรดาวส์ เจ๊ะมะ นักเรียนชั้น ป. ๔ โรงเรียน ต.ช.ด.เฉลิมพระเกียรติฯ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

2.เด็กหญิงซัลวา แยนา นักเรียนชั้น ม. ๑/๒ โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยา อ.กาบังจ.ยะลา

3.เด็กหญิงอาแอเสาะ โซะสะมะ นักเรียนชั้น ม. ๒/๒ โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา

513209