ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์สมาชิกเก่าเพิ่มสมาชิกใหม่ ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถาบันรัชภาคย์ศูนย์ยะลา

18 มิ.ย.2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลาพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์สมาชิกเก่าเพิ่มสมาชิกใหม่ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถาบันรัชภาคย์ศูนย์ยะลา โดยได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากผู้บริหารและบุคลากรเป็นอย่างดี จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้..ครับ

19