ร่วมงานศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่พบประชาชน ณ หอประชุม โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อ.รามัน จ.ยะลา

28 มิ.ย.2561 น.ส.อนัญญา เพชรสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายเสริมศักดิ์ แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมออกบู๊ท“สกสค.สัญจร“ในงานศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่พบประชาชน ณ หอประชุม โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16