วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาท นายกิตติพงศ์ พิมเสนศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมพูสถิตย์ ณ ฌาปนสถาน เทศบาลนครยะลา

13 ก.พ.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาท นายกิตติพงศ์ พิมเสนศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชมพูสถิตย์ ณ ฌาปนสถาน เทศบาลนครยะลา

1

2

3

4