ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา มอบโล่รางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม นายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา มอบโล่รางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี ๒๕๕๙ แก่ครูผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

16650468_1475111659212485_1266474261_n

16652600_1475111605879157_434840458_n

16558568_1475111629212488_656244211_n