มอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายเสริมศักดิ์ แสงสว่าง นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นตัวแทนมอบทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 แก่
คุณครูรุ่งนภา วัชรปิยานันทน์ ครู รร.คณะราษฎรบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา
คุณครูภัทรา ตันนิลกุล             ครู รร.คณะราษฎรบำรุง อ.เมือง จ.ยะลา
คุณครูนิชณัณท์ เลี่ยมเส้ง      ครู รร.บ้านทำนบ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

15724916_682221291962831_4483796907402031130_o

15724674_682220918629535_3146873957218978932_o

15774691_682221358629491_7144732127104846907_o