16 มกราคม 2563 กิจกรรมวันครูไทย “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

16 มกราคม 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันครูไทย “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และออกให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจก ตามโครงการ สกสค.ยะลา สัญจร และโครงการครูยะลาสุขภาพดีมีสุข แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป. ยะลา เขต 3 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อ.เบตง จ.ยะลา และมอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ แสงสว่าง และนางสาววันเพ็ญ ยี่สุ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2562 และนักเรียนทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 ในกิจกรรมวันครูไทย “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ม.ราชภัฏยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

1    2

3    4

5    6

7 8 9

   10    11

12    13

14 15 16

17    18

19    20

21    22

23

24    25

26    27

28    29

30    31

32