ได้รับบริจาคไม้ประดับหลากหลายชนิดจากข้าราชการบำนาญ

วันนี้ 17 มิถุนายน 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.ยะลา ได้รับบริจาคไม้ประดับหลากหลายชนิดสำหรับจัดสวนหย่อม จากอาจารย์สมพร วงศ์อนันต์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครู ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงจัังหวัดยะลา สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด สกสค. จังหวัดยะลา ชาว สกสค.จังหวัดยะลา ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ไว้ ณ โอกาสนี้..ด้วยครับ..

16