ให้สมาชิก ช.พ.ค.แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ฌค.๑)

แจ้งเพื่อทราบ
เรื่อง ให้สมาชิก ช.พ.ค.แสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ฌค.๑)

 ปชส.เกี่ยวกับระบุสิทธิjpg_Page1    ประกาศหลักเกณฑ์ระบุสิทธิ ช.พ.ค.2562jpg_Page1    ประกาศหลักเกณฑ์ระบุสิทธิ ช.พ.ค.2562jpg_Page2

ประกาศหลักเกณฑ์ระบุสิทธิ ช.พ.ค.2562jpg_Page3    ประกาศหลักเกณฑ์ระบุสิทธิ ช.พ.ค.2562jpg_Page4    ประกาศหลักเกณฑ์ระบุสิทธิ ช.พ.ค.2562jpg_Page5

สิทธิประโยชน์ ช.พ.ค.    เอกสารประกอบการระบุสิทธิใหม่jpg_Page1