ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายประจำคลีนิคศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยะลา

               2 มิ.ย. 2563 เวลา14.00 น.ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และนายนาม ขวัญเชื้อ (ทนายความ) ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลีนิคศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดยะลา ร่วมให้คำปรึกษากรณีครู รร.บ้านตันหยง ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยึดทรัพย์ (บ้าน )เนื่องจากค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนครูวงเงิน 440,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา

2