โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก“ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต 3 และข้าราชการทุกสังกัดที่เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง

23 พ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก“ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต 3 และข้าราชการทุกสังกัดที่เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง โดยความร่วมมือจาก สกสค.จังหวัดยะลา และโรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี ณ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน“ อ.เบตง จ.ยะลา

1

4

5

6

7

8

9