โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก“ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 และข้าราชการทุกสังกัดที่เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง รร.สตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา

25 พ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก“ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 และข้าราชการทุกสังกัดที่เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครอง รร.สตรียะลา อ.เมือง จ.ยะลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

20

21

22

23

24

25