โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก“ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต 2 และข้าราชการทุกสังกัดที่เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ณ หอประชุม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

24 พ.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จ.ยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก“ เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยะลา เขต 2 และข้าราชการทุกสังกัดที่เบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ณ หอประชุม โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตร ฯ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

2

3

5

4

6

7

8

9
12