โครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ปีงบประมาณ 2563

22 สิงหาคม 2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลา จำนวน 50 คน ณ ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11   12

13   14

15   16

17   18

19   20

21   22

23   24