โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2564 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยคณะทำงานจิตอาสา จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ โดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16