โครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

27 ก.ค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

1      2

3       4

5      6

7      8

9       10

12      13