แจ้งประชาสัมพันธ์ QR CODE สำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา

QR CODE สำหรับใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ระบบจะเปิดให้ตอบแบบสอบถามในวันที่ 15-26 มกราคม 2561 เมื่อสมาชิกสแกน QR CODE เข้าไปตอบแบบสอบถาม แล้วข้อมูลจะถูกส่งไปยัง สำนักติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 

 

คิวอาร์โค๊ต 1

 

คู่มือการตอบแบบสอบถาม ผอ.สกสค.