เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “กฎหมาย”

 

ขอขอบพระคุณข้อมูลดี มีประโยชน์จาก : ครูรุจน์ หาเรือนทรง