เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่คุณครูจินตนา ทองแป้น อดีตครูรร.บ้านลือมุ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ใน จชต. เมื่อ 3 ก.พ.2549

วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย.2561 เวลา 13.30 น. ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.ยะลา ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูฯจังหวัดชายแดนใต้ ในสังกัดสนง.สกสค.ปัตตานี พร้อมด้วยจนท. สกสค.เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่คุณครูจินตนา ทองแป้น อดีตครูรร.บ้านลือมุ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ใน จชต. เมื่อ 3 ก.พ.2549 ทำให้เป็นผู้พิการและทุพพลภาพ ณ บ้านพัก ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง ทั้งนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือ จำนวน 20,000 บาท แทนอาจารย์นลินี ไกรพานนท์ ผู้บริจาคเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ตามนโยบาย “ชีวิตและครอบครัวครู สกสค.ดูแล เพราะเรามีครูอยู่ในหัวใจ”

1

2

5

4