เพลงรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. (ทำนอง 4 ภาค)

เพลงรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. (ทำนอง 4 ภาค)
-เลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง และในเขตเลือกตั้ง
-เลือกตั้ง ส.ส.วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่