เปิดป้ายศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ป้ายศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ และป้ายสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

23 ธ.ค.2560 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.และนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมกันเปิดป้ายศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ป้ายศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ และป้ายสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

5

 

6

 

14

 

10

 

9

 

12

 

8

 

13

 

11

 

7