เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก ชพค.

16 ตค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผอ.สกสค.ยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา เดินทางไปให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิก ชพค.ระบุตัวผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว กรณีครูผู้สูงอายุหรือครูผู้ป่วยติดเตียง จำนวน  3 ราย แล้วเสร็จเรียบร้อย สมาชิกพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง..

2    3

4    5

6    7

8