เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  นางสาวอนัญญา เพชรสุข นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนพพร มากคงแก้ว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

14881615_1367175550006097_406882394_o

14881411_1367175796672739_1335980475_o