เงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

18739630_761015034083456_1010583128478108496_n