เข้าเยี่ยมคารวะและมอบข้อมูลรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

17 พ.ย. 2560 เวลา 08:30 น.นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ และ ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ในฐานะรองประธานศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและมอบข้อมูลรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อขอเยียวยาให้กับทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบต่อ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

1

 

3

 

2