เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

5 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา กรรมการ สกสค.และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่แก่นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

a

 

c

 

b