เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่แก่ศึกษาธิการจังหวัดยะลา

5 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่แก่นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

zz

 

xx

 

cc