เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่แก่รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา

5 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา กรรมการ สกสค.และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่แก่นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ณ สำนักงานเทศบาลนครยะลา

k

 

m

 

l

 

r