เข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

5 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา กรรมการ สกสค.และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่และขอพรปีใหม่แก่นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

d

 

h