เข้าอวยพรปีใหม่แก่นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยะลา

5 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่แก่นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยะลา ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

bb

 

vv

 

nn