เข้าร่วมประชุม ผอ.สกสค. ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีประสบอุทกภัยภาคใต้

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายเสริมศักดิ์ แสงสว่าง นักวิชาการสวัสดิการปฏิบัติการ เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ผอ.สกสค. ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดพัทลุง

16252037_1315241235205316_8059538985110985734_o

16179329_1315241065205333_3110260354361826877_o

16179328_1315313985198041_8720848778559677275_o

16252366_1315314201864686_4037968497214608017_o

16143677_1315241625205277_667384034639706909_o

16177855_1315241155205324_6176386364177916558_o