ออกพบปะเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซีเยาะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ หลังจากเกิดเหตุระเบิดชุดคุ้มครองตำบล

9 ก.พ.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ออกพบปะเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซีเยาะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ หลังจากเกิดเหตุระเบิดชุดคุ้มครองตำบล ขณะเดินทางกลับจากลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซีเยาะ เมื่อวันอังคารที่ 6 ก.พ.2561จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเจ็บจำนวน 4 ราย และมีนักเรียนโรงเรียนบ้านซีเยาะได้รับบาดเจ็บด้วยจำนวน 2 ราย

5

10

16

 

8

7

9

11

12