ออกบู๊ท “สกสค.สัญจร“ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ในงานประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลาจำกัด โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ประจำปี 2560

9 ธ.ค.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันออกบู๊ท “สกสค.สัญจร“ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ในงานประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลาจำกัด โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

 

1

 

2

 

3

 

5

 

4

 

6