หน่วยตรวจสอบภายในให้คำปรึกษาแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา

 

13241329_524478307756947_4512644388509965965_n

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สนง. คณะกรรมการ สกสค. เดินทางมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชี ชพค./ชพส และแนวทางการทำงาน
แก่เจ้าหน้าที่ สนง สกสค. จ. ยะลา ระหว่างวันที่ 15-18 พ.ค. 2559 ณ สนง สกสค. จ. ยะลา ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

13221071_1097416276987814_2382005058471649500_n