หน่วยตรวจสอบภายในให้คำปรึกษาแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดยะลา

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. เดินทางมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการเงินและบัญชี ชพค./ชพส. และแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ สนง สกสค. จ. ยะลา ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

DSC09394

19944204_1484283441634427_6212599483424998948_o

19956196_1484283564967748_421974310611293140_o

19702608_1484283731634398_4054783901599005662_o

19702940_1484284194967685_7980728398621077792_o

19679193_1484284468300991_6357136206822535101_o

19942787_1484284748300963_5632151840889575929_o