สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค

15 – 17 ส.ค.2563 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ส. 4 ภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ช.พ.ค.- ช.พ.ส.ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.14 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายกฤติชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เป็นประธานการประชุม

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

12   13