สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

Mix activities_๑๗๐๑๒๐_0098