“สกสค.สัญจร“ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา ประจำปี 2561

28 ม.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในโครงการ “สกสค.สัญจร“ เพื่อให้บริการและประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกและร่วมบูรณาการกับงานคุรุสภาในสำนักงาน ศธ.จ.ยะลา และบริษัทดีแทค สาขาผังเมือง 4 ยะลา ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์

1

4

3

6

2