สกสค. จังหวัดยะลา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

วันอังคารที่  ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙  นายเสริม  เงินสองสี  ผู้อำนวยการ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ – ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยมี นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ  อดีตรองเลขาธิการ กคศ.เป็นประธาน  นายประสบ ทองอินทร์และนางสาวมุกดา นามโยธา เป็นกรรมการ  ณ ห้องประชุม  สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

13483224_1118715611524547_6718400921807482717_o

13501585_540314429506668_7883112442620818151_n

13494971_540316582839786_8192675121192486472_n

 

 

13458782_1118715808191194_8831709448226368330_o

13475144_1118716068191168_5961354971532711787_o

13467772_1266372693419717_626474835_o

13518164_1266372703419716_1746874804_o

13499768_1266372696753050_2035511350_o

     13517456_1118800551516053_3263405462227887205_o

 13517680_1118800388182736_4680808750649781219_o

Posted Under
ไม่มีหมวดหมู่