สกสค. จังหวัดยะลา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า  ผู้อำนวยการ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ตัวแทนชมรมครูอาวุโส ตัวแทนศูนย์ดูแลครู คณะกรรมการ สกสค.จังหวัด และเจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยมี นายสุนันท์  เทพศรี  อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา  เป็นประธานกรรมการ นายสมพร เทพสงค์ นายประกอบ ม่วงมีและนายธิติพล วัฒนาสกุล เป็นกรรมการ  ณ ห้องประชุม  สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

19212766_1605058346217815_1680340987_o

19197718_1605058139551169_443750217_o

19179417_1605058306217819_593465471_o (1)

19243559_1605058599551123_1496843602_o

19182015_1605058546217795_4748437_o

19238735_1605058592884457_938244925_o

19179637_1605058549551128_1015498725_o

19197535_1605058532884463_567029046_o

19212713_1605058582884458_53528943_o

DSC09032

19213055_1605058662884450_1438594878_o

19212820_1605058762884440_737440451_o

19243493_1605058946217755_617805443_o

19126060_1605058746217775_1357364895_o

19212643_1605058759551107_2038609224_o

19126323_1605058539551129_36000484_o

19126168_1605058446217805_1516499024_o

19204936_1605058342884482_24125712_o

19197439_1605058676217782_1023824564_o

19181986_1605058672884449_1650564368_o

19181774_1605058679551115_1026674132_o

19142316_1605054346218215_679274716_n

19181777_1605058996217750_1050943743_o