ประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

13329372_575536922631269_7489623049807261066_o

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลาได้จัดการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดการจัดงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โดยมีนายปรีชา พิมเสนศรี ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยะลา เป็นประธาน

13404004_575536819297946_5061705908286929538_o

13350265_575536925964602_3063129066866904154_o

13320595_575536752631286_8539284674626159777_o

13320524_575536825964612_808176825613507492_o