วางหรีดเคารพศพ อาจารย์จรัญ แก้วทอง อายุ 69 ปี ข้าราชการบำนาญ สพป.ยะลา เขต 1

30 ต.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพ อาจารย์จรัญ แก้วทอง อายุ 69 ปี ข้าราชการบำนาญ สพป.ยะลา เขต 1 สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 299813 และสมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 313636 ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา ในการนี้ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลาได้มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท และทายาทสมาชิก ช.พ.ส.จำนวน 100,000 บาท ณ ฌาปนสถานเทศบาลนครยะลา

1

2

3

4

5