วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท แก่ทายาทข้าราชการบำนาญ

19 ม.ค.2561 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท แก่ทายาท อ.แสงสุดา เกียรติศักดิ์โสภณ อดีตข้าราชการบำนาญ สพป.ยะลาเขต 1 ณ สมาคมไทยจีนนาประดู่ ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

f

g

h

j

k