วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

6 มีนาคม 2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท และมอบเงินค่าศาสนพิธีแก่ทายาทของนางอนงค์ เวชประสิทธิ์ อายุ 83 ปี อดีตข้าราชการบำนาญ สมาชิก ช.พ.ค.จังหวัดยะลา เลขที่ 134843 ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 3 มี.ค.2562 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดเฉลิมนิคม (วัดลำใหม่) ซึ่งกำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562

1

2

3