วางหรีดเคารพศพนายสรวัจน์ กัณหเวก สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 121184 ณ เมรุสถาน วัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

24 ส.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา วางหรีดเคารพศพนายสรวัจน์ กัณหเวก สมาชิก ช.พ.ส.เลขที่ 121184 ซึ่งเป็นคู่สมรสของนางเจียมรัตน์ กัณหเวก ครูบำนาญ รร.เทศบาล 4 สังกัดเทศบาลนครยะลา เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 25 ส.ค.2561 ณ เมรุสถาน วัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

1

2

3

4

5

6

7

8