วางพวงหรีดเคารพศพ ข้าราชการบำนาญ ม.ราชภัฏยะลา

24 ต.ค.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา วางพวงหรีดเคารพศพ อ.พงษ์พจน์ วัชรสุขุม ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. แก่ทายาท  ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา

2                                                                                                             

4

3