ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า “เช้านี้ที่…โรงเรียนสตรียะลา” โดยส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยะลา

1 พ.ค.2562 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลาและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม เช้านี้ที่…โรงเรียนสตรียะลา กิจกรรมพบปะยามเช้า โดยส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดยะลา 1 พ.ค. 2562 ณ โรงเรียนสตรียะลา

1       2

3       4

5       6

7       8

9        10