ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

16 ต.ค.2560 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

1508129794305

1508129924525

1508129866262   1508129831278