ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี“ ประจำปี 2561

9 กันยายน 2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน สกสค.ครบรอบ 15 ปี และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล “พระพฤหัสบดี“ ประจำปี 2561 กับนายศรัทธา ห้องทอง ผอ.รร.บ้านคลองน้ำใส สพป.ยล 2 รางวัลชมเชยระดับประเทศ ประเภท “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา“ และ อ.จินดารัตน์ แก้วสุวรรณ์ ครูชำนาญการ รร.บ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยล 3 รางวัลระดับจังหวัด ประเภท “ครูผู้เสียสละด้านการศึกษา“ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา

1

2

3

4

5