ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

24 ส.ค.2561 ดร.สมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยะลา และนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี / ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 อ.นาทวี จ.สงขลา

1

2

3

4

5